Hlavní činnosti

    Komplexní project management všech fází investičních projektů – developmentů
Konzultace a poradenství v dílčích fázích investičního procesu přípravy a výstavby projektů 
     
    Inženýrská činnost
Technický dozor investora, Stavební dozor, Správce stavby
     
    Cost manager, Quality manager
Vlastní projekty / Investice
Správa nemovitostí