Historie

Společnost byla založena v r. 1995. V současnosti společnost vlastní jeden společník, který je současně jednatelem.

Organizační schéma

- Jednatel
- Výkonní manažeři pro přípravu projektů
- Výkonní manažeři pro inženýrskou činnost
- Vedoucí střediska TDI, výkonný manažer pro realizaci projektů
- Výkonní technici pro stavební dozor - TDI

Organizace

- zkušenosti v oblasti řízení investičních projektů – developmentů
- kompletní služby v přípravné a realizační fázi investiční výstavby
- spolupráce s tuzemskými i zahraničními investory
- zaměření na pozemní a inženýrské stavby
- poskytování komplexních služeb investorovi od výběru vhodného pozemku po zajištění řízení investičních projektů pro investory na klíč
- kapacita 8-10 pracovníků (včetně dlouhodobých spolehlivých kooperantů)


Politika environmentálního managementu

Společnost ARCHINVEST, s. r.o. se v rámci všech svých činností zahrnujících inženýrskou činnost v investiční výstavbě, řízení staveb, technický dozor investora, administrativní činnost, provoz osobních vozidel a užívání administrativních prostor zavazuje:

  • minimalizovat dopad na životní prostředí
  • naplňovat zákonné požadavky legislativy o ochraně životního prostředí a jiných environmentálních požadavků
  • preventivně předcházet znečištění vody, ovzduší, půdy a nadměrnému vytváření odpadů
    při vlastní investiční činnosti upřednostňovat technologie a techniky příznivé k životnímu prostředí
  • udržovat pořádek na všech pracovištích a stavbách
  • chránit přírodní zdroje recyklací odpadů a jejich dalším využitím
  • trvale prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi všemi zaměstnanci společnosti
  • vyžadovat na svých dodavatelích (zejména zhotovitelé staveb) aktivní přístup k ochraně životního prostředí
  • otevřeně komunikovat s veřejností a státní správou v problematice životního prostředí

Tato environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Slouží jako rámec pro stanovování cílů, jež jsou prostředkem k neustálému zlepšování a prevenci ochrany životního prostředí. Vrcholové vedení se zavazuje pravidelně přezkoumávat tuto politiku tak, aby odpovídala aktuálním záměrům společnosti v oblasti ochrany životního prostředí.


 Ing. Tomáš Hlaváček
jednatel společnosti